Asociaţia chinologică Oltenia

C.A.C.I.B. 26 octombrie 2013

Data limită pentru înscrieri este 19 octombrie 2013

Locul de desfăşurare a concursului: în sala Centrului Transfrontalier Craiova (situat vis-a-vis de BAUMAX Craiova).

Înscrierile pentru participarea la OLTENIA DOG SHOW se pot face:

Contribuţia de participare pentru membrii A.Ch.R.

Primul câine şi al doilea câine înscris(i) la C.A.C.I.B.

100 lei

Al treilea câine şi următorii: înscris(i) la C.A.C.I.B.

80 lei

Primul câine şi al doilea câine înscris(i) la C.A.C.I.B.+C.A.C.I.B.

180 lei

Al treilea câine şi următorii înscris(i) la C.A.C.I.B.+C.A.C.I.B.

160 lei
Reduceri pe rase şi clase

Ciobănesc Românesc Mioritic, Ciobănesc Românesc Carpatin, Ciobănesc Românesc de Bucovina

50 lei

Ciobănesc Românesc Corb

gratuit

Clasele baby, puppy, veteran

50 lei

Data limită pentru plata contribuţiei de participare este 00 0000.

Pentru nemembrii A.Ch.R. contribuţia de participare este dublă faţă de contribuţia de participare a membrilor A.Ch.R.

Înscrierea la concurs atrage obligativitatea plăţii contribuţiei de participare, chiar dacă ulterior nu participaţi la concursul respectiv.

Contribuţia de participare trebuie plătită înaintea datei de desfăşurare a expoziţiei, la Banca Comercială Română, sucursala Dolj, în contul A.Ch.Oltenia (CUI: 13830286):  RO71RNCB0134041630370001  (în lei)

Pe mandatul poştal (la rubrica Corespondenţă) se va detalia explicit suma trimisă.

Pentru înscrierile trimise prin poştă se vor lua în considerare doar cele ce vor ajunge până la data limită menţionată mai sus.

Pentru validarea înscrierii se vor trimite copii după următoarele documente:
  • Documentul de plată (ex. mandatul poştal)

  • Buletinele (formularele) de înscriere (dacă nu v-aţi înscris online)

  • Certificatul de Origine

  • Certificatul de Muncă/Campion (în cazul participării la clasa muncă sau campion)

  • Documentul ce atestă plata cotizaţiei la zi (pentru membrii A.Ch.R.)

În ziua expoziţiei NU se admit înscrieri iar contribuţia de participare la concurs va fi majorată cu 50%.

Click aici pentru a descărca formularul de înscriere în format PDF. (251,89 kB)

Click pentru a descărca Adobe Acrobat Reader
Este necesar Adobe Acrobat Reader pentru vizualizarea conţinutului fişierelor PDF.

Confirmarea înscrierii se va face prin email (la adresa de email indicată în formularul de înscriere) după încheierea înscrierii.

© 2006-2022 Asociatia Chinologica Oltenia
Design by Roserco