Versiune în limba română

C.A.C. 4 noiembrie 2018

Data limită pentru înscrieri este 28 octombrie 2018

Locul de desfăşurare a concursului: în sala Centrului Multifuncţional Craiova (str. Târgului, nr.26).

Înscrierile pentru participarea la OLTENIA DOG SHOW se pot face:

Contribuţia de participare pentru membrii A.Ch.R.

Un câine înscris la C.A.C.

90 lei

Un câine înscris la C.A.C. + C.A.C.

170 lei
Reduceri pe rase şi clase

Ciobănesc Românesc Corb

50 lei

Clasele baby, puppy, veteran

50 lei

Data limită pentru plata contribuţiei de participare este 30 octombrie 2018.

Pentru nemembrii A.Ch.R. contribuţia de participare este dublă faţă de contribuţia de participare a membrilor A.Ch.R.

Înscrierea la concurs atrage obligativitatea plăţii contribuţiei de participare, chiar dacă ulterior nu participaţi la concurs.

Contribuţia de participare trebuie plătită înaintea datei de desfăşurare a expoziţiei, la Banca Comercială Română, sucursala Dolj, în contul A.Ch.Oltenia (CUI: 13830286):  RO71RNCB0134041630370001  (în lei).

Pe ordinul de plată se va detalia explicit suma.

În ziua competiţiei nu sunt admise înscrieri şi nici plata contribuţiei de participare.

Pentru validarea înscrierii

 Dacă v-aţi înscris online veţi trimite prin email o copie a documentului de plată (ex. ordin de plată)

La înscrierea ONLINE vi se va cere să transferaţi pe server (UPLOAD) un fişier copie (imagine) a Certificatului de Origine al câinelui dvs., un fişier copie (imagine) a Certificatului de Muncă/Campion (în situaţia înscrierii la clasa respectivă), un fişier copie (imagine) a Carnetului de membru cu cotizaţia la zi (pentru membrii A.Ch.R.).
La transfer sunt acceptate fişiere cu dimensiunea sub 1MB. De preferat este ca fişierul să fie în format .pdf, dar se acceptă şi formatele .jpg, .bmp, .png

 Dacă aţi ales înscrierea prin email veţi trimite prin email copii după documentele următoare:

  • Formularul(ele) de înscriere (descărcate din web site) şi completate (doar prima pagină)

  • Certificatul(ele) de Origine

  • Certificatul(ele) de Muncă/Campion (în cazul participării la clasa muncă sau campion)

  • Documentul ce atestă plata cotizaţiei la zi (pentru membrii A.Ch.R.)

  • Documentul de plată (ex. ordin de plată)

Click aici pentru a descărca formularul de înscriere în format PDF. (259,67 kB)

Click pentru a descărca Adobe Acrobat Reader
Este necesar Adobe Acrobat Reader pentru vizualizarea conţinutului fişierelor PDF.

Confirmarea înscrierii se va face prin email (la adresa de email indicată în formularul de înscriere) după încheierea înscrierii.

© 2006-2019 Asociatia Chinologica Oltenia
Design by Roserco